kuranı kerimi tanıyalım

KUR’AN-I KERÎM’İ TANIYALIM

Son İlâhî Kitap Kur’an-ı Kerîm

İlahi Kitap : Allah tarafından VAHİY yoluyla peygamberlere  verilen kitaptır.

Vahiy: Allah’ın öğütlerini, emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine vahiy denir.

Peygamber: Allah’ın insanlar arasından seçtiği ELÇİLERDİR.

 

Peygamberlerin Ortak özellikleri:

1. SIDK: Doğruluk

2. EMANET: Güvenilir olmak

3. FETANET: Akıllı ve zeki olmak

4. İSMET: Günahsız olmak

5. TEBLİĞ: Allahtan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek

 

Evrensellik: Bütün insanlığa ait olan. Bütün insanları ilgilendiren şey.

Allah insanlara doğru yolu göstermek için Peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerden bazılarına da Kutsal Kitap (ilahi kitap) vermiştir.

Bazı peygamberlere verilen Küçük Kitapçıklara SUHUF denir.

 

Suhuf Verilen Peygamberler:

Hz. Adem (10 sahife),  Hz. İdris (30 s.), Hz. Şit (50s.), Hz. İbrahim (10 s.)

Toplam:100 sahife SUHUF gönderilmiştir.

 

Bazı Peygamberlere de Büyük kitaplar verilmiştir:

Hz. Musa’ya ->  TEVRAT

Hz. Davud’a -> ZEBUR

Hz. İsa’ya->  İNCİL

Hz. Muhammed’e –> KUR’AN–I KERİM (KUR’AN)

 

Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişi(yaklaşık 23 yıl sürmüştür)

Kuran 610 yılı Ramazan Ayının 27. Gecesi (Kadir Gecesi) HİRA MAĞARASINDA vahiy olarak gelmeye başlamıştır.

 

Vahy’in Geliş Şekilleri

ALLAH

1. Yüce Allah İlâhî Mesajını peygambere vahiy meleği CEBRAİL aracılığı ile bildirir.

2. Yüce Allah İlâhî Mesajını doğrudan peygamberin kalbine  İLHAM eder.

3. Yüce Allah İlâhî Mesajını peygambere bir SES ŞEKLİNDE iletir.

 

İlk Gelen Ayet

“Yaratan Rabb’inin Adıyla OKU…”

 

Alak sûresi, 1. ayet

 

Son Gelen Ayet

“…Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İSLAM’ı seçtim..”

Mâide Sûresi, 3.ayet

Mekke Döneminde gelen ayetlerin

Genel özellikleri:

1. İnaçla ilgili  ayetler geliyordu

2. Allahın varlığı ve birliği, Tevhid inancı

3. Ahiret hayatı hakkında

4.Ahlak ilkeleri

5. Geçmiş peygamberlerin kıssaları (hikayeleri)

Medine Döneminde gelen ayetlerin

Genel özellikleri:

1. İbadetler ile ilgili ayetler geliyordu

2. Haramlar ve Helaller

3. Toplumsal kurallar ile ilgili ayetler

4. Günlük hayatı düzenleyen kurallar

5. İnsanlar arası ilişkiler

 

İmanın Şartı(6’dır)

1. Allah’a İnanmak  2. Meleklere İnanmak,  3. Kitaplara İnanmak, 4. Peygamberlere İnanmak,

5. Ahiret Gününe İnanmak, 6. Kaza ve Kadere, Hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna İnanmak

 

İslamın Şartı (5’tir)

1. Kelime-i Şehadet Getirmek, 2. Namaz Kılmak,

3.Oruç tutmak,  4. Zekat Vermek,  5. Hacca Gitmek

 

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesi ve  Çoğaltılması

Mukabele nedir?

Karşılıklı olarak Kur’an okumak  (Bir kişinin okuyup diğerlerinin

takip etmesine mukabele denir.)

Hatim nedir?

Kur’an’ı baştan sona okuyup bitirmek

Mushaf nedir?

Kur’an ayetlerinin iki kapak arasında toplanmış haline MUSHAF denir

Hafız nedir?

Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kişiye HÂFIZ denir.

Vahiy Kâtibi nedir?

Peygamberimize gelen vahiyleri  yazmakla görevli olan sahâbelere VAHİY KÂTİBİ denir.

Kur’an niçin Peygamberimiz zamanında Kitap haline getirilmemiştir?

Peygamberimiz hayatta iken yeni ayetler gelmeye devam ediyordu.

Kur’an ilk defa ne zaman kitap haline getirilmiştir?

Hz. Ebubekir’in Halifeliği Zamanında toplanarak kitap haline getirilmiştir

Kur’an hangi halife zamanında çoğaltılmaya başlanmıştır?

Hz. Osman’ın Halifeliği zamanında çoğaltılmaya başlandı.

Dört Büyük Halife kimlerdir?

1. Hz. Ebubekir          2. Hz. Ömer               3. Hz. Osman             4.Hz. Ali

Ayet ve surelerin sıralaması neye göre yapılmıştır?

Ayet ve surelerin Kurandaki sıralaması Yüce Allah’ın bildirmesiyle olmuştur.

 

5 N 1 K

Kur’an Kim tarafından Kime gönderilmiştir?

Allah tarafın’dan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.

Kur’an’ın özellikleri nelerdir?

Son ilâhî kitaptır.  Evrenseldir. İndirildiği günden itibaren yazılmıştır

Kur’an’ın ne gibi öğütleri vardır?

Adaletli olmak, Ana babaya iyilik yapmak, Sadece Allah’a kulluk etmek

Kur’an ne zaman indirilmiştir?

610- 632

Kur’an’daki ayetler Nerede (Hangi şehirlerde) indirilmiştir?

Mekke ve Medine (Mekkî - Medenî)

Kur’an insanlara niçin gönderilmiştir?

İnsanları doğru yola ulaştırmak için gönderilmiştir.

Kur’an peygamberimize nasıl indirilmiştir?

Vahiy yoluyla

KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ

Kur’an-ı Kerim Ayet, Sure ve Cüz’lerden Oluşur

Ayet nedir? Kur’an-ı Kerimin her bir cümlesine AYET denir.

Sure Nedir? Kur’an’ın ayetlerden oluşan her bir bölümüne SÛRE denir

Cüz Nedir? Kur’an-ı Kerimin 20 sayfadan oluşan herbir bölümüne CÜZ denir.

HİZİB: Bir Cüz’ün 5 sayfadan oluşan dört bölümünden biridir

 

-Kısa bilgiler-

Kuranın ilk gelen Ayeti; Alâk suresinin 1. Ayeti (OKU! Yaratan Rabb’inin adıyla oku )

Kur’an’ın son gelen Ayeti: Mâide suresi’nin 3. Ayeti (Bugün sizin için Dininizi tamamladım)

Kuranın en kısa Suresi; KEVSER (3 Ayettir)  En uzun suresi; BAKARA (286 ayettir)

Kuranda yaklaşık; 6.666 Ayet, 114 Sûre, 30 Cüz Vardır.

Mekkede vahy’edilen ayetlere MEKKÎ, Medinede inen ayetlere MEDENÎ Ayetler denir.

alltaki linkleri kullan
 
 
 
Bugün 18 ziyaretçi (34 klik) kişi burdaydı!

Bilgisayar İnternet Toplistler
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol